Održana osma sednica Skupštine opštine Kovačica

Nepuna dva sata trajala je osma sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 14. februara u Kovačici. Na programu zasedanja bilo je 16 tačaka dnevnog reda. Odbornici su sve odluke usvojili sa 24 glasa za, nijednim protiv i nijednim uzdržanim, pošto su odbornici opozicije napustili sednicu pre glasanja.

Najviše polemike izazvala je prva tačka dnevnog reda koja je trajala jedan školski čas. Kod ove, kao i kod sledećih tačaka najčešće su se za reč javljali predsednik Opštine Kovačica Milan Garašević i šef odborničke grupe Demokratske stranke Miroslav Krišan.
Odbornici su u prvoj tački dnevnog reda usvojili Odluku o zaduživanju opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije u visini od 49 miliona dinara radi kapitalnih investicionih ulaganja u iznosima kako je to predviđeno Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu i to za  rekonstrukciju Doma kulture “Mihal Babinka” u Padini, za fabriku vode u Kovačici, za asfaltiranje ulica u Debeljači, kao i za asfaltiranje ulica u Samošu.

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistema  lokalne samouprave opštine Kovačica jeste ukupno 264, glavni je zaključak druge tačke dnevnog reda.
U polemici između odbornika na vlasti i odbornika u opoziciji kod druge tačke najčešće se diskutovalo o manjem broju zaposlenih u Galeriji naivne umetnosti sa posebnim akcentom na Dom Martina Jonaša.

Poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i odluka Opštine Kovačica na teritoriji opštine Kovačica obavlja komunalna inspekcija opštine Kovačica a pored ostalog vršiće poslove inspekcijskog nadzora u oblastima snabdevanja vodom za piće, prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, upravljanja komunalnim otpadom, upravljanja grobljima i pogrebnoj delatnosti, zatim upravlajnja pijacama, održavanjem ulica i pijaca, održavanjem čistoće na površinama javne namene, održavanjem javnih zelenih površina i drugim komunalnim delatnostima u skladu sa zakonom, odluka je treće tačke dnevnog reda.

Predsednik novoformirane Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Kovačica je Zdenko Sokol iz Kovačice a članovi su Srđan Krampa iz Idvora, Vensan Novković iz Kovačice, Tereza Anđelković iz Debeljače i Ivana Svak iz Padine, zaključak je četvrte tačke dnevnog reda.

U petoj tački je usvojen Predlog teksta ugovora o osnivanju Regionalne razvojne agencije “Južni Banat” doo Pančevo. Regionalna razvojna agencija se osniva sa ciljem unapređenja regionalnog razvoja gradova, naseljenih mesta  i opština: Pančeva, Vršca, Kovina, Kovačice, Alibunara, Bele Crkve, Plandišta i Opova.

Razmatran je i usvojen u okviru šeste tačke i Izveštaj o proceni tržišne vrednosti nekretina, postrojenja i opreme Javnih preduzeća i Javnih komunalnih preduzeća opština Kovačica.

U sedmoj tački razmatran je i usvojen Elaborat i studija opravdanosti zajedničkog obezbeđivanja komunalnih delatnosti u opštini Kovačica.  Lokalna samouprava razmatra mogućnost da se radi smanjivanja troškova komunalna preduzeća objedine u jedno.

Osma tačka bila je rezervisana za Razmatranje početnog likvidacionog bilansa, odnosno finansijskog Izveštaja Javnog preduzeća “Direktora za izgradnju opštine Kovačica” Kovačica za period od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine.

U devetoj tački odbornici su usvojili Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća “Elan” za 2017. godinu.

Za novog direktora Doma kulture “3. oktobar” u Kovačici izabran je Jan Tomaš iz Kovačice.

Novi član Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kovačica je Bojan Novaković iz Debeljače.

Nova predsednica Nadzornog odbora Galerije naivne umetnosti u Kovačici je Dragana Kračunov iz Kovačice.

Dva nova člana Školskog odbora Osnovne škole “Maršal Tito” iz Padine su Želimir Babinjec iz Kovačice i Ana Halajova iz Padine.

U Savet za bezbednost opštine Kovačice imenovan je Nenad Stanisavljević iz Kovačice, predstavnik Osnovnog suda Pančevo.

Za novog direktora Doma kulture “Mita Živkov Lala” u Crepaji izabran je Nikola Kosovac iz Crepaje.

 

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *