Održana deveta sednica Skupštine opštine Kovačica

Deveta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 28. marta. Prisutno je bilo 35 odbornika a sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 24 glasa za, bez ijednog glasa protiv pošto su se odbornici opozicije uzdržali od glasanja. Zasedanje je trajalo pola sata. Odbornici su razmatrali osam tačaka dnevnog reda.

U obrazloženju prve tačke razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu (prvi dopunski budžet) i predloga izmene i dopune kadrovskog plana opštine Kovačica je rukovodilac odelenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Markova istakla da je opštinski saldo na dan 30. decembra prošle godine iznosio preko 42 miliona dinara. Ukupni rashodi su rasli za 87 miliona dinara u odnosu na prvobitnu odluku budžeta. Što se tiče rashoda, istakla je Markova, može se reći da je dosta sredstava usmereno na investicije koje su rasle sa 174 miliona na 212 miliona dinara ili tačnije za oko 38 miliona dinara. U okviru rebalansa budžeta programski prikaz rashoda rasporedjen je u okviru 16 programa, 40 programskih aktivnosti korisnika budžetskih sredstava kao i 20 projekata što sve treba da se isprati preko 95 postavljenih ciljeva i 164 postavljena indikatora učinka.

U drugoj  tački donesena je odluka o angažovanju Preduzeća za reviziju “Stanišić Audit” iz Beograda kao eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta opštine Kovačica za 2016. godinu.

Usvojena je i Odluka o davanju na korišćenje zgrade Doma kulture “3. oktobar” iz Kovačice.

U četvrtoj tački kod razmatranja predloga Lokalnog akcionog plana za unapredjenje položaja migranata na teritoriji opštine Kovačica 2017. – 2021. godine vodila se polemika izmedju odbornika opozicije Snežane Toman – Litavski i predsednika opštine Milana Garaševića.

U petoj i šestoj tački usvojena su Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesnih zajednica Uzdin i Debeljača.

Novi predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informativnu delatnosti “Radio-televizija opštine Kovačica” je Danijel Magdu iz Kovačice.

Novi član Školskog odbora Gimnazije “Mihajlo Pupin” u Kovačici je Martin Njemček iz Padine.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *