Održana deseta sednica SO Kovačica

Sat i po vremena trajala je deseta sednica Skupštine opštine Kovačica održana  8. juna. Sednici je prisustvovalo 35 odbornika, četiri je bilo odsutno od čega je jedan opravdao odsustvo.

Odbornici su razmatrali 23 tačke dnevnog reda. Sve tačke dnevnog reda su usvojene sa 24 glasa za, nije bilo uzdržanih niti glasova protiv prošto su odbornici opozicije napustili sednicu pre glasanja.

U prve tri tačke razmatran je Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2016. godinu, Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2016. godinu, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2016. godinu. Uvodno izlaganje sa detaljnim obrazloženjem su odbornici čuli od rukovodioca Odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Markove. Načelnica Markova je istakla da su prihodi ostvareni u  iznosu više od 628 miliona dinara odnosno 87,39% ukupno planiranih prihoda i primanja. Što se tiče rashoda, istakla je Markova, rashodi su podmireni u iznosu od skoro 586 miliona. Eksternu reviziju budžeta opštine Kovačica za 2016. godinu sprovela je revizorska kuća Stanišić Audit istakavši da konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta opštine Kovačica za 2016. godinu prikazuje „istinito i objektivno finansijsko stanje na dan 31. decembra 2016. godine.“

U četvrtoj tački usvojen je predlog Odluke o Opštinskoj upravi a obrazloženje su prisutni čuli od načelnika Opštinske uprave Roberta Mitevskog.

Peta tačka ticala se predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za donošenje godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kovačica.

Odbornici su usvojili i početni likvidacioni Izveštaj javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Kovačica“ Kovačica u likvidaciji a zatim redom Izveštaje o radu i finansijske izveštaje: najpre domova kulture – „3. oktobar“ Kovačica, „Mihal Babinka“ Padina, „Vladimir Fijat“ Samoš, Ustanove kulture od nacionalnog značaja „Mihajlo Pupin“ Idvor, domova kulture – „Jožef Atila“ Debeljača, „Mita Živkov – Lala“ Crepaja, „Doina“ Uzdin, zatim Turističke organizacije opštine Kovačica, Centra za socijalni rad Kovačica i Opštinske biblioteke Kovačica.

Usvojen je i Izveštaj o radu Crvenog krsta Kovačica.

Jelena Trajković iz Samoša je imenovana za direktorku Doma kulture „Vladimir Fijat“ u Samošu.

U okviru 19. tačke razrešena je direktorka Galerije naivne umetnosti Marija Raspir a u sledećoj je za vršioca dužnosti ove kulturne institucije imenovana Ana Žolnaj – Barca.

Novi predsednik Nadzornog odbora Doma kulture „Vladimir Fijat“ iz Samoša je Sava Markov a novi članovi su Anđelka Markov i Jelena Lukić.

Novi član Nadzornog odbora Doma kulture „Mihal Babinka“ je Mihal Kovač iz Padine.

Novi član Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Kovačica iz Kovačice je Jan Huđec iz Padine.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *