Održana 18. sednica Skupštine opštine

Osamnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u četvrtak 14. juna. Prisutno je bilo 34 od 39 odbornika, sednica je trajala nešto više od pola sata. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

Na dnevnom redu bilo je četrnaest tačaka. U prvoj je usvojen Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2017. godinu a u drugoj Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2017. godinu, u trećoj Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2017. godinu.

Alžbeta Marko, rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju, govorila je o prve tri tačke dnevnog reda. Plan ostvarenja prihoda iznosio je preko 781 miliona dinara a prihodi su ostvareni u iznosu 88,29 % ukupno planiranih prihoda i primanja.

Od četvrte do četrnaeste tačke usvojeni su predlozi: najpre Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Opštine Kovačica“ Kovačica – u likvidaciji za 2017. godinu a u petoj Odluke o pokriću gubitaka istog preduzeća.

Od šeste do jedanaeste tačke imenovani su novi školski odbori iz redova zaposlenih, iz redova roditelja i iz redova jedinica lokalne samouprave u svim našim Osnovnim školama: OŠ „Sava Žebeljan“ u Crepaji, OŠ“Moša Pijade“ u Debeljači, OŠ „Mihajlo Pupin“ u Idvoru, OŠ „Mlada pokolenja“ u Kovačici, OŠ „Lukrecija Ankucić“ u Samošu i OŠ „Sveti Georgije“ u Uzdinu.

U dvanaestoj usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Kolibri“ u Kovačici a u trinaestoj Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Doma kulture „Mita Živkov Lala“ iz Crepaje. Novi član Upravnog odbora pomenutog Doma kulture je Biljana Stojković iz Crepaje.

U poslednjoj četrnaestoj tački usvojen je i predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljorivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2018. godinu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *