31. avgust 2018.

1 Minute
Slovački

(VOĽBY DO NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2018) Schválená je volebná listina MSS

Pod poradovým číslom 2 Republiková volebná komisia vyhlásila volebnú listinu Matice slovenskej v Srbsku pre voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorú toto združenie odovzdalo 29. augusta. Na listine je 29 kandidátov zo...
Pročitajte više