Održana 21. sednica SO Kovačica 29. novembra

Na dnevnom redu 21. sednice Skupštine opštine Kovačica bile su 32   tačke dnevnog reda. Zasedanju je prisustvovalo 34 od ukupnog broja 39 odbornika. Sve odluke su donešene većinom glasova: 21 glasom za, ni jednim protiv i bez uzdržanog.

U prvih šest tačaka usvojeni su predlozi odluka: u prvoj o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2018. godinu – treći dopunski budžet; u drugoj o izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije u 2018. godini; u trećoj o utvrdjivanju nacrta Statuta Opštine Kovačica; u četvrtoj o odredjivanju osposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju Opštine Kovačica; u petoj o izmeni Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji Opštine Kovačica a u šestoj Konsolidovanog izveštaja o izvršenju budžeta  Opštine Kovačica za period januar – septembrar 2018. godine.

Prvu tačku je obrazložila Alžbeta Marko, rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju. Rebalansom budžeta je treći dopunski budžet smanjen u odnosu na drugi za više od 37 miliona dinara, odnosno na nešto više od 966 miliona ili za 3,8 %, istakla je rukovodilac Markova.

Usvojen je i Izveštaj o sprovedenoj likvidaciji “Direkcije za izgadnju Opštine Kovačica” iz Kovačice u okviru sedme tačke.

Od osme do petnaeste tačke usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2017. godinu i to redom: Doma kulture “Mihajlo Pupin” u Idvoru; Doma kulture “Jožef Atila” u Debeljači; Doma kulture “Mihal Babinka” u Padini; Doma kulture “Vladimir M. Fijat” u Samošu, Doma kulture “Mita Živkov – Lala” u Crepaji; Doma kulture “3. oktobar” u Kovačici, Doma kulture “Doina” u Uzdinu i Turističke organizacije opštine Kovačica.

U šesnaestoj tački usvojen je i program rada za 2018. godinu Centra za socijalni rad Kovačica a u sedamnaestoj Izveštaj o radu Galerije naivne umetnosti za 2017. godinu.

Od 18. do 29. tačke usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2017. godinu ovim redom: Predškolske ustanove “Kolibri” Kovačica, Javnog preduzeća “Naš stan” Kovačica, Javnih komunalnih preduzeća:  “Rad” Crepaja, “Padina” Padina, “Samoš” Samoš, “Elan” Kovačica, “Banat” Uzdin, “Idvor” Idvor, “4. oktobar” Debeljača, zatim Javnog preduzeća “Relax” Kovačica i Javnog preduzeća RTV Opštine Kovačica.

U tridesetoj tački imenovan je za direktora Doma zdravlja Kovačica Dr Predrag Vinković iz Pančeva, dosadašnji vršilac dužnosti te funkcije. Imenovana su i dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Maršal Tito” iz Padine: Vlasta Bačur i Zuzana Kovač, obe iz Padine. Imenovan je Štab za vanredne situacije za teritoriju Opštine Kovačica u sastavu: Milan Garašević, Jaroslav Hrubik, Jano Tomaš, Robert Mitevski, Blažo Stojanovski, Zlatko Sianta, Laslo Jover, Dušanka Petrak, Vladimir Mađarev, Dr Ðura Livius i Vlatko Kuraj.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *