Počele prijave za besplatna autosedišta

Opština Kovačica i Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica raspisali su javni poziv za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu od 01.06.2021. do 01.03.2022. godine – za prevoz dece od 9 do 36 kg.

Kriterijumi za dodelu besplatnih autosedišta

-Prebivalište roditelja ili staratelja na teritoriji opštine Kovačica

-Posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja, ili člana zajedničkog domaćinstva

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva:

-Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular)

-Dokaz o prebivalištu roditelja, staratelja na teritoriji opštine Kovačica (fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda i prebivalištu)

-Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili člana zajedničkog domaćinstva (očitana saobraćajna dozvola vozila ili overeni kupoprodajni ugovor za vozilo. Ukoliko je vozilo u vlasništvu člana zajedničkog domaćinstva potrebna je i fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu, kao dokaz da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahteva)

-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija), odnosno izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu ukoliko roditelj, staratelj imaju dvoje i više dece (fotokopije izvoda)

-Dokaz na osnovu kojeg se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta jednom roditelju nakon razvoda braka, odluka suda o vršenju roditeljskog prava i sl.)

-Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (dato u prilogu-Obrazac 1 i Obrazac 2)

Dodatne informacije

Obrazac zahteva (prijavni formular) i izjave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine kovačica, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Kovačica (www.kovacica.org/Konkursi,Javni pozivi).

Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom potrebnom dokumentacijom i potpisanom izjavom se predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica ili putem pošte na adresu Kovačica, Opštinska uprava, ulica Maršala Tita br. 50, sa naznakom Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta za decu, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica, koji će vršiti proveru dokumentacije i rangiranje pristiglih zahteva.

Rok za podnošenje zahteva je 20 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kovačica.

Neblagovremeni, nepotpuni i zahtevi koji ne ispunjavanju tražene uslove neće biti razmatrani.

Odluka o dodeleli besplatnih autosedišta biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava, a u slučaju da je broj blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece.

 

Izabrani roditelji ili staratelji biće obavešteni o datumu obuke za pravilno korišćenje dečijih autosedišta, nakon koje će se vršiti podela istih.

 

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *