Održana 15. sednica Skupštine opštine Kovačica

Danas je održana 15. sednica Skupštine opštine Kovačica kojojm je predsedavao zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica, Stelian Balan. 

Sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, sa početkom u 11,00 časova.

Odbvornici su na ovoj sednici razmatrali sledeće tačke: 

 

1. Razmatranje predloga Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kovačica za 2021.g.;

2. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima lica na javnim funkcijama u organima i službama opštine Kovačica, odbornika SO Kovačica, članova opštinskog veća i članova radnih tela SO Kovačica;

3. Razmatranje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Kolibri“ iz Kovačice; 

4. Razmatranje i usvajanje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g.;

5. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sava Žebeljan“ Crepaja;

6. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ Debeljača;

7. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“ Idvor;

8. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ Kovačica;

9. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ Samoš;

10. Razmatranje Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju školskog odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ Uzdin;

11. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za analizu poslovanja Javnog preduzeća Poslovno rekreativni centar „Relaks“ Kovačica;

12. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora JKP „Samoš“ iz Samoša.

Prisutno je bilo 19 odbornika, a sve tačke izglasane su jednoglasno.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *