• În dorința de a îmbogăți sezonul estival cu diferite conținuturi distractive, conducerea SLA Tibiscus din Uzdin, a organizat sâmbătă, 10 august manifestării care au trezit un interes deosebit.