• Petnaestog juna je održana osma sednica Skupštine opštine Kovačica. Sve odluke sa dnevnog reda su usvojene jednoglasno. Sednici je prisustvovao 21 odbornik, osam odbornika je bilo odsutno. Sednica je trajala četvrt sata. 

  U

  ...
 • Na programu pete sednice Skupštine opštine Kovačica koja je  održana je danas (28. januara) u  Kovačici pred odbornicima je bilo petnaest tačaka dnevnog reda. 
   
  Sednici je prisustvovalo 22 od ukupnog broja 29 odbornika.

  ...
 • Peta sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se 28. januara održaće se u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, sa početkom u 11.

  ...
 • Četvrta sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, u ponedeljak 21. decembra sa početkom u 11. časova.

 • Dvadeset dva odbornika  od ukupnog broja trideset devet usvojilo je četriri tačke dnevnog reda trideset pete sednice. Sednica je trajala nepunih deset minuta  a sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 21 glasom za, bez ijednog uzdržanog i bez

  ...
 • Sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 14. maja u velikoj sali Doma kulture u Kovačici. 

  Dvadeset pet odbornika od ukupnog broja trideset devet razmatralo je trideset devet tačaka dnevnog reda trideset četvrte sednice.

  ...
 • Sednica Skupštine opštine Kovačica, 28. po redu, održana je danas,

  30.07.2019. Na dnevnom redu bilo je 10 tačaka, a sednici je prisustvovalo 24 od 39 odbornika.
  Dnevni red činile su sledeće tačke:

 • Na 27. sednici SO Kovačica 24. jula bilo je prisutno 22 od ukupnog broja 39 odbornika. Sednica u Kovačici trajala je deset minuta a na dnevnom redu bile su  četiri tačke.

 • Četvrt sata trajala je 26. sednica Skupštine opštine Kovačica koja je održana 10. jula. Sednici je prisustvovalo 24 od ukupnog broja 39 odbornika. Dva odbornika su bila opravdano odsutna. Svet tačke dnevnog reda usvojene su sa 23 glasa za, nijednim

  ...
 • Nova, po redu 26. sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se u sredu 10. juna sa početkom u 11. časova u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica.

  U prve tri tačke razmatraće se predlozi Odluka: najpre o izmenama i dopunama Odluke o

  ...
 • U velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica u utorak 25. juna održana je 25. sednica Skupštine opštine Kovačica.

 • Na dnevnom redu 21. sednice Skupštine opštine Kovačica bile su 32   tačke dnevnog reda. Zasedanju je prisustvovalo 34 od ukupnog broja 39 odbornika. Sve odluke su donešene većinom glasova: 21 glasom za, ni jednim protiv i bez

  ...
 • Dvadeseta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 10. oktobra. Na zasedanju je bilo prisutno 29 odbornika, deset je bilo opravdano odsutno. Sednica je trajala 90 minuta. Sve tačke koje su se ticale dnevnog reda usvojene su sa 22 glasa za, bez

  ...
 • (VIDEO)

 • Od pre godinu dana odbornik LSV Dragan Pavlović je napustio stranku LSV a na poslednoj sednici skupštine Opštine Kovačica napustio je i odborničku grupu LSV i postao je nezavistan odbornik.

  Razlog napuštanja kako kaže Pavlović jeste neslaganje sa odlukama koje donosi

  ...
 • Osamnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u četvrtak 14. juna. Prisutno je bilo 34 od 39 odbornika, sednica je trajala nešto više od pola sata. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

 • Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je u petak 11. maja. Prisutno je bilo 36 od 39 odbornika. Na početku sednice je minutom ćutanja odata počast nedavno preminuloj odbornici i većnici zaduženoj za komunalne delatnosti Mirjani Kostić iz

  ...
 • Sednici je prisustvovalo 36 od ukupnog broja 39 odbornika. Zasedanje  je trajalo sat i po vremena. Na dnevnom redu bilo je 25 tačka dnevnog reda. Sve tačke su usvojene većinom glasova: od treće do 25. sa 23 glasa za, nijednim uzdržanim i nijednim

  ...
 • Petnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 19. januara u Kovačici. Sednici je prisustvovalo 32 odbornika. Na dnevnom redu bilo je šest tačkaka. Sve su usvojene većinom glasova. Sednica je trajala sat i po vremena.

 • Četrnaesta sednica SO Kovačica održana je 20. decembra u Kovačici. Na dnevnom redu bile su 34 tačke dnevnog reda. Sednici je prisustvovalo
  34 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.