• Padinou v tretiu decembrovú nedeľu znela slovenská ľudová pieseň. Konal sa tam Banátsky festival, na ktorom účinkovali speváci z piatich banátskych prostredí.

  • V piatok, 20. októbra Padinou sa rozliehali melódie slovenských ľudových piesní. Prebiehal tam tradičný detský festival Pieseň je naša radosť, na ktorom účinkovalo 27 sólistov.