• Prípady trichinózy, ktorá sa prenáša aj na človeka konzumáciou nakazeného mäsa, v našom prostredí sa v tejto zimnej sezóne nevyskytlli.

  • Zakáľačka na dedina je udalosťou, ktorej cieľom je urobiť si zásoby mäsových výrobkov na zimu. Netrba však ignorovať záväzok odniesť vzorku mäsa veterinárovi na kontrolu pre zistenie prítomnosti parzitov.