• Dievčenská spevácka skupina Perla, pre pandémiu a platné opatrenia, čiastku z plánovaného zimného koncertu predstaví prostredníctvom online vysielania. Premiéru plánujú na Štedrý večer.

 • Neoddeliteľnou zložkou vianočno-novoročných sviatkou je isteže vianočný stromček. Oddávna zdobí námestia veľkomiest, od vlani je i súčasťou Kovačice. Toho roku ho postavili aj v Padine, Crepaji a v Uzdíne.

 • Vianočné trhy v Padine získali si obľubu rovnako u starších a mladších  obyvateľov tejto osady. Prerastajú pomaly do tradičného podujatia, ktoré už tri roky prebieha v ústrety vianočným sviatkom.

 • Medovníky sú neodmysliteľnou súčasťou vianočného stola a výzdoby. Keďže najkrajšie sviatky v roku sa akonáhle blížia, Eva Nemčeková z Kovačice sa rozhodla usporiadať dielňu práve o príprave tejto medovej pochúťky.

 • V druhú slávnosť vianočnú, na Štefana v kovačickom kostole odznel tradičný Štefanský koncert.

 • Vianočné vône názov je humanitárneho koncertu, ktorý sa uskutočnil 9. februára v Belehrade

 • Zástupcovia SEAVC z Podlužian priniesli vianočné darčeky pre deti žijúce v náhradných a sociálne ohrozených rodinách. Balíky im budú rozdelené v predvečer Vianočných sviatkov.

 • V predposledný deň v starom roku 30. decembra v miestnostiach Miestneho spoločenstva bolo cítiť radosť z vianočných a novoročných sviatkov a obdarovania. Naimä, členovia Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka členom podujatia Detská svadba

  ...
 • V druhý sviatok Vianočný, čiže na Štefana v kovačickom kostole uskutočnil sa tradičný Štefanský koncert. Organizátorom tohto podujatia bol evanjelický cirkevný zbor Kovačica II.

 • V piatok, 23. decembra na otvorenom priestore, pred budovou Záklednej školy v Padine usporiadaný bol koncert, na ktorom odzneli piesne s vianočnou tematikou. Krásny spev vylákal mnohých Padinčanov zo svojich domov, ktorí

  ...
 • V Padine 22. decembra hýrila opravdivá sviatočná atmosféra. Po prvýkrát v tejto osade organizované boli Vianočné trhy, ktoré prilákali mnohých návštevníkov.

 • Stedisko pre sociálnu prácu obce Kovačica aj v tomto roku organizovalo priliehavý novoročný program pre deti, ktoré žijú v náhradných rodinách. Dedo Mráz im pri tejto príležitosti rozdelil balíčky, ktoré zabezpečila Slovenská evanielická diakonia z

  ...
 • Na základnej škole Mladých pokolení v Kovačici včera sa uskutočnil literárno-multimediálny večierok. Účastníkmi rovnakého boli žiaci piateho až ôsmeho ročníka, ale i mladší, ktorí za prítomnosti rodičov a prednášateľov spievali a recitovali a zároveň

  ...
 • V ústrety blížiacim sa vianočným a novoročným sviatkom Turistická organizácia Obce Kovačica v poslednú adventnú nedeľu usporiadala v poradí štvrté Vianočno-novoročné trhy.  Vianočné trhy v Kovačici hýrili sviatočnou atmosférou.

 • Uplynulú nedeľu sa začal advent a kresťania sa začali pripravovať na príchod Vianoc, ako im mnohí hovoria, najkrajším sviatkom v roku.