• Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Pančevo učestvuje u projektu EU Pomoć teže zapošljivim grupama kroz realizaciju usluge Karavani zapošljavanja u okviru koje će predstavnici NSZ u četvrtak, 01.decembra posetiti Padinu a u petak, 02. decembra

    ...