Úplný Gogoľ v Kovačici

Pin It

V organizácii Kolektívu kreatívnych amatérov uplinulý víkend odznela humanitárna divadelná akcia, ktorú svojou účasťou podporili divadelníci z Kovačice, Báčskeho Petrovca a Kysáča.

POLITIKA