Literárny večierok na ZŠ Mladých pokolení

Pin It

Vo štvrtok 13. decembra sa na ZŠ Mladých pokolení uskutočnil už tradičný literárno-scénický večierok

POLITIKA