Na kovačickej škole odznela súťaž Čo vieš o zdraví?

Pin It

Obecná vedomostná súťaž žiakov vyšších ročníkov Čo vieš o zdraví? prebiehala v piatok, 5. apríla, v Základnej škole Mladých pokolení, v organizácii Červeného kríža Kovačica.

POLITIKA