Ochotníci svojej Kovačici

Pin It

Záverečným bodom sobotňajšieho programu ústredných osláv Kovačického októbra bol kultúrno-umelecký program Ochotníci svojmu mestu v Dome kultúry 3. októbra, ktorý spravidla býva hojne navštívený.

POLITIKA