Aktivity školskej knižnice v Padine

Pin It

Počas minulého týždňa na škole v Padine prebiehali aktivity usmernené na zvýšenie záujmu detí o knihu a čítanie. Aktivity usporiadali v spolupráci so školskou knižnicou.

POLITIKA