Mikuláš a Detská svadba

Pin It

Tradične, šiesteho decembra, na Mikuláša Spomienkové stredisko Dr. Janka Bulíka usporiadalo Mikulášsky večierok. Podujatie okrem hudobno-zábavného charakteru, má i charitatívne zameranie. 

POLITIKA