Veterinár o trichinelóze

Pin It

Zakáľačka na dedina je udalosťou, ktorej cieľom je urobiť si zásoby mäsových výrobkov na zimu. Netrba však ignorovať záväzok odniesť vzorku mäsa veterinárovi na kontrolu pre zistenie prítomnosti parzitov.

POLITIKA