Svätosavský program v Kovačici trochu inak

Pin It

Dvadsiateho siedmeho januára sa na školách nevyučuje. Poriadajú sa príležitostné programy, v rámci ktorých sa pripomína a ozrejmuje význam svätého Sávu v dejinách srbského školstva. V tomto roku tie vystali, a každá škola školskú slávnosť oslávila na svoj spôsob.

POLITIKA