Nové tablety pre padinských žiakov

Pin It

Digitálna doba si vyžiadala zdokonaľovať podmienky práce ustanovizní, spoločností, organizácií, združení a iných telies. Základná škola maršala Tita z Padine za tým cieľom zabezpečila nové tablety pre svojich žiakov.

POLITIKA