Bezpečnosť detí v premávke je prvoradá

Pin It

Zástupcovia Rady pre bezpečnosť cestnej premávky obce Kovačica 11. marca navštívili Predškolskú ustanovizeň Kolibri v Kovačici, Základnú školu maršala Tita v Padine a debeljačskú školu. Pri tej príležitosti odovzdali deťom priliehavé darčeky.

POLITIKA