Traja žiaci postúpili na obvodovú súťaž z dejepisu

Pin It

 Padinská škola v nedeľu, 25. apríla privítala žiakov ôsmeho ročníka na obecnej súťaži z dejepisu. Svoje znalosti z tohto predmetu si overilo 10 žiakov z piatich škôl obce Kovačica. 

POLITIKA