Jarný beh žiakov kovačickej školy

Pin It

Dňa 11. júna v športovom stredisku Slávia prebiehal tradičný jarný kros, na ktorom účinkovali žiaci prvého až siedmeho ročníka Základnej školy mladých pokolení.

POLITIKA