Padinské dni kultúry budú v tretí augustový víkend

Pin It

V utorok 20. júla zasadal Organizačný výbor podujatia Dni Padiny. Prítomní predstavitelia ustanovizní, združení a iných telies sa zhodli, že oslava 215. výročia osídlenia osady bude trvať od 7. augusta do 11. septembra.

Tags:

POLITIKA