Grafický dizajnér – kreatívne a hľadané povolanie

Pin It

 

Grafický dizajnér je u nás a vo svete čoraz žiadanejšie povolanie. Môže sa uplatniť v umení, médiách, marketingu, reklame a iných kreatívnych odvetviach.

POLITIKA