Padinčania si upravili poľné cesty

Štampa

Akcia rovnania poľných ciest v Padine tohto roku sa konala 19. marca. Ajkeď bolo trochu chladno, slnečné lúče dávali vôľu do roboty usilovným poľnohospodárom pripraviť poľnú cestnú infraštruktúru pre nadchádzajúce jarné práce.