V tretí novembrový víkend v Kovačici odzneli 27. Máškove divadelné dni. V tomto ročníku boli naplanované až päť vystúpení, lež pre koronavírus, dve boli zrušené, idvorský prednes dejín o Mihajlovi Pupinovi a Kabaret 2 padinského Fedor Teátra. 

POLITIKA