Program ku dňu žien, celý program

Štampa

  Deň žien v tomto roku pripadol na nedeľu, tak Základná škola mladých pokolení rozhodla sa program venovaný matkám, starým mamám a vôbec všetkým ženám usporiadať v piatok, 6. marca.

 
Dom kultúry 3. októbra v Kovačici v ten deň hýril zvláštnou energiou a zvučnými detskými hlasmi.

 

 Žiaci Základnej školy mladých pokolení svojim spôsobom v slávnostnej atmosfére zablahoželali svojim mamám a babičkám k Medzinárodnému dňu žien. 

 

 Prednášali básne, spievali piesne a tancovali. Slzy dojatia a vďaky v očiach prítomných boli verným dôkazom vysokého ocenenia za úprimnosť a snahu malých umelcov.

 

 

 

Medzinárodný deň žien je teda sviatkom všetkých žien a vyjadrením úcty a lásky k nim. Vedia to I najmladší žiaci kovačickej základnej školy.

 

 

Program ku Dňu žien sa niesol v príjemnej atmosfére, a všetci, najmä matky a babičky, boli dojatí krásnymi prednesmi svojich ratolestí.

 


 

 Ich majstrovstvo na javisku odmenili nadšenými potleskmi.