Po origináli v srbčine kniha Ďuricu Krstina, poetu z Kovačice, uzrela svetlo sveta aj v slovenskom preklade. Zbierku básní v slovenskom znení Odstup a kruhy inšpirovala aktuálna koronakríza.

Tags:

Ekologické hnutie obce Kovačica v spolupráci so základnými školami pôsobiacimi na území obce Kovačica realizuje ekologický projekt s názvom Zelený list. O jeho úspešnosti svedčí bezmála 300 zasadených stromov.

POLITIKA