Ekologické hnutie obce Kovačica v spolupráci so základnými školami pôsobiacimi na území obce Kovačica realizuje ekologický projekt s názvom Zelený list. O jeho úspešnosti svedčí bezmála 300 zasadených stromov.

Tags:

Ekologické hnutie obce Kovačica v spolupráci so základnými školami pôsobiacimi na území obce Kovačica realizuje ekologický projekt s názvom Zelený list. O jeho úspešnosti svedčí bezmála 300 zasadených stromov.

Tags:

Zástupcovia Rady pre bezpečnosť cestnej premávky obce Kovačica 11. marca navštívili Predškolskú ustanovizeň Kolibri v Kovačici, Základnú školu maršala Tita v Padine a debeljačskú školu. Pri tej príležitosti odovzdali deťom priliehavé darčeky.

POLITIKA