V stredu 9. marca v Kovačici odznela obecná recitačná súťaž žiakov základných škôl z Obce Kovačica a Gymnázia Mihajla Pupina. Našu obec na obvodovej súťaži, ktorá sa uskutoční 18. marca v Kovíne, predstavia dvanásti recitátori.

Po mimoriadne úspešnej expozícii Slava počas prvého mesiaca od vyhlásenia Nového Sadu za sídelné mesto európskej kultúry, spomínaná výstava by mala poputovať okrem iných sídelných miest starého kontinentu aj do - Paríža. 

Popolcovou stredou, ktorá toho roku pripadla na 2. marca, začalo sa štyridsaťdňové obdobie pôstu, počas ktorého sa veriaci duchovne pripravujú na najväčší sviatok kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc. 

POLITIKA