Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici v posledný januárový víkend usporiadal zábavu, ktorá bola venovaná meninám Pavel a Mária.

Školskú slávnosť Svätého Sávu aj v tomto roku v Kovačici spoločne zaznamenali Základná škola Mladých pokolení a Gymnázium Michajla Pupina.

Na sklonku januára v Kovačici študentom gymnázia Michajla Pupina predstavili študijné odbory bratislavskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy.

POLITIKA