Dvadsiaty prvý február je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. V Kovačici sa včera pri tej príležitosti, keďže tu prebiehala ústredná oslava, zišli početní predstavitelia štátnych a kultúrnych inštitúcií Slovenska a Srbska.

V pondelok, 20. februára v PRS Relax v Kovačici zástupcovia Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodártsvo a Fondu pre rozvoj poľnohospodártsva APV usporiadali prednášku pre poľnohospodárskych výrobcov z Obce Kovačica o aktuálnych úverových linkách a súbehoch.

POLITIKA