Na základnej škole Mladých pokolení v Kovačici včera sa uskutočnil literárno-multimediálny večierok. Účastníkmi rovnakého boli žiaci piateho až ôsmeho ročníka, ale i mladší, ktorí za prítomnosti rodičov a prednášateľov spievali a recitovali a zároveň odprezentovali aj svoje kreatívne literárne a multimediálne práce.

POLITIKA