Zakáľačka na dedina je udalosťou, ktorej cieľom je urobiť si zásoby mäsových výrobkov na zimu. Netrba však ignorovať záväzok odniesť vzorku mäsa veterinárovi na kontrolu pre zistenie prítomnosti parzitov.

Humanitárna akcia Ruka tvojej Vojvodiny realizovaná je aj v Kovačici. Projekt pod názvom Ruka tvojej Vojvodiny realizuje Rádio-televízia Vojvodiny v spolupráci s Nadáciou Novaka Đokovića. Ide o humanitárnu akciu, v rámci ktorej jej usporiadatelia obchádzajú vojvodinské mestá a deťom prinášajú darčeky.

POLITIKA