V poradí 32. Beh Rádia televízie Srbska konal sa 13. mája o 10-tej hodine a v rovnaký čas bežali v mestách po celom Srbsku. Zúčastnili sa ho i naši obecní predškoláci a základoškoláci z Padiny, pokým Základná škola z Kovačice si organizáciu behu posunula na nedeľu 22.mája.

V rámci kovačických májových osláv v Hasičskom dome v Kovačici uskutočnil sa Deň otvorených dverí. Naši skúsení dobrovoľníci a profesionáli deťom ukázali ako ich činnosť vyzerá a na čom sa zakladá. Deti si odniesli skvelé zážitky.

Po spoločnom plese malých a veľkých maturantov na námestí Kovačice, Gymnázium Mihajla Pupina otvorilo svoje dvere pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zápis tejto strednej školy. Činnosť gymnázia predstavili prostredníctvom ôsmich dielní, prezradila koordinátorka Tímu pre marketing a promóciu školy, Tatiana Bovdišová.

V piatok 20. mája maturanti kovačického gymnázia a žiaci záverečného ročníka základných škôl z územia kovačickej obce pred budovou obecnej správy spoločne tancovali so svojimi vrstovníkmi z celej Európy. 

POLITIKA