Miestne spoločnenstvo Padina v spolupráci s lokálnymi podnikmi a združeniami a za podpory občanov organizuje jarné upratovanie osady.

Rada pre bezpečnosť dopravy obce Kovačica vyčlenila 300.000 dinárov na vykreslenie priechodov pre chodcov a postavenie dopravných značiek na území Padiny.

V rozhovore so Zlatkom Siantom, riaditeľom VKP Elán z Kovačice, podnik, ktorého záležitosťou je i kovačická vodáreň, konštatované bolo, že voda v Kovačici je zdravá na pitie. Ozrejmené boli ďalšie práce na vodovodnej sieti, tiež naznačené plány so zavedením kanalizácie aj do ostatných ulíc v Kovačici a Debeľači.

V utorok 29. marca na podkroví Galérie instiného umenia v Kovačici prebiehalo udeľovanie ocenení jednotlivcom a kolektívom za príspevok v oblasti kultúry v rôznych kategórich, ktoré na základe súbehu udelila Rada pre kultúru Obce Kovačica za podpory Obce Kovačica. 

POLITIKA