Pre štyridsiatku ôsmakov z Kovačice 17. jún 2022 bude zapísaný ako deň slávnostnej rozlúčke s najkrajším žiackym obdobím. Ajkeď si dlho priali koniec základnej školy, maturitný večierok v nich, predsa vzbudil zmiešané pocity. 

Vo štvrtok 16. júna sa ôsmaci Základnej školy maršala Tita v Padine slávnostne rozlúčili so základoškolským životom. Rodičia v spolupráci so školou im usporiadali maturitný večierok, na ktorom žiakom udelili diplomy.

POLITIKA