Portret šampionke Ivane Mravik

Pin It

Kovačičanka Ivana Mravik se karateom bavi već pet godina. Ove godine je na tri najznačajnija takmičenja osvojila tri zlatne medalje. Trener joj je Dragan Vukelić.

POLITIKA