Mlađi naraštaji u Spartaku i Slaviji

Pin It

I pored velikog broja odlazaka omladinaca i svežih porodica u inostranstvo, u Debeljači i Kovačici ima i dalje i talentovanih i uspešnih kuglaša najmlađih pokolenja.

POLITIKA