MOMS Kovačica

0 Minutes
Slovački

V duchu slovenskosti odznel ešte jeden ročník matičnej zábavy v Kovačici.

Pri príležitosti sviatkov mien Pavel a Mária sa toho roku na matičnej zábave v Kovačici zhromaždilo asi 130 hostí z viacerých prostredí a záhraničia. Tento tvar prezentácie a propagácie slovenskosti si úžíva tradíciu takmer...
Pročitajte više