torontálvásárhelyi iskola

Mađarski -1 Minute

Tartományi támogatás a torontálvásárhelyi általános iskolának

Nagybecskerek volt a negyedik helyszín, ahol május 13-án aláírták a támogatási szerződéseket a tartományi oktatási titkárság illetékesei és a pályázaton sikeresen szerepelt bánáti oktatási-nevelési intézmények képviselői. A dél-bánáti iskolák közül, amelyekben magyar oktatás is folyik,...
Pročitajte više