Edukacija romske populacije

Pin It

Na osnovu konkursa opštine Kovačica od javnog interesa, u proteklom periodu je Udruženju građana “Romi” iz Crepaje odobren projekat sa ciljem edukacije učenika romske nacionalne manjine.

POLITIKA