Pomoć u kući i za mlade sa invaliditetom

Pin It

Centar za socijalni rad Kovačica je u avgustu ove godine započeo realizaciju nove usluge socijalne zaštite “Pomoć u kući deci i mladima sa invaliditetom”. Projekat je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV.

POLITIKA