Osveštan molitveni dom Hrišćanske adventističke crkve u Debeljači

Pin It

U Debeljači je u subotu 11. novembra upriličena svečanost povodom posvećenja novog molitvenog doma Hrišćanske adventističke crkve. Istog dana je organizovan i humanitarni koncert. Sva prikupljena sredstva namenjena su ogranku predškolske ustanove “Kolibri” u Debeljači.

Tags:

POLITIKA