Održan jubilarni festival “Mladost peva”

Pin It

U domu kulture “Dojna” u Uzdinu je za dane vikenda održan jubilarni festival rumuske zabavne muzike “Mladost peva”.

POLITIKA