Održan vanredni septembarski vašar u Debeljači

Pin It

Karakteristika vanrednog septembarskog vašara bila je slabija posećenost i slabija prodaja.

POLITIKA